ΓενικάΕρασιτεχνικό ΠοδόσφαιροΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιροΤοπικές Ειδήσεις

Δημοτικό Συμβούλιο με επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας!

Στις 29 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων θα συνεδριάση και ένα από τα θέματα θα είναι η αποδοχή ένταξης της πράξης «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις  29 Απριλίου  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020  και (ΑΔΑ: 6 ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

H    συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   29/4/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  15485 –  24/4/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1ο Περί ρύθμισης δημοτικών τελών
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 2ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που Αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 1o τρίμηνο έτους 2020
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 4ο Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων
Εισηγητής Δήμαρχος
  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 5ο 2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων»  της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102, λόγω αντικατάστασης μέλους
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 6ο 2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102, λόγω αντικατάστασης μέλους
Εισηγητής Δήμαρχος
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 7ο Πρόσληψη υδρονομικών οργάνων ανά Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2020
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας
  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 8ο Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 9ο Περί ονομασίας ανωνύμων οδών της Τ.Κ. Ροδωνιάς (οικισμός Καρυάς) και της Τ.Κ   Φραντζή
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 10ο Αποδοχή ένταξης της πράξης  « Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» στο Μέτρο 19  (CLLD/LEADER) του Προγράμματος  ΠΑΑ 2014-2020
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 11ο Αποδοχή ένταξης της πράξης  « Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» στο Μέτρο 19  (CLLD/LEADER) του Προγράμματος  ΠΑΑ 2014-2020
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 12ο Αποδοχή ένταξης της πράξης «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 13ο Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 14ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 15ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 16ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 17ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 18ο Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 19ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΚΑΙ 17ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 20ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 21ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 22ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 23ο Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 24ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».
Εισηγητής Δήμαρχος

Διαβάστε επίσης

Back to top button