Νέα από ΕλλάδαΠοδόσφαιρο

Οικονομική «ένεση» για τον ΟΦΗ!

Οικονομική «ένεση» για τον ΟΦΗ!

Ο ΟΦΗ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το ποσό αφορούσε χρήματα που έβαλε πρόσφατα ο Μιχάλης Μπούσης στην ομάδα.

Σε οικονομική «ένεση» στον ΟΦΗ ύψους 1.695.600 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Μιχάλης Μπούσης, καθώς εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων η ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ.

Πρόκειται δε για χρήματα που είχαν ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον ίδιο.

Η ανακοίνωση

Ολοκληρώθηκε η τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά στις 29/02/2024 με τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/07/2023-30/06/2024.

4. Λήψη απόφασης κατάλληλων μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.
α)Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€.1.695.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (56.520) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ εκαστης.
β) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό παρόντων μετόχων 84,45%, υπερψήφισε τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε επίσης

Back to top button